อาสาฬหบูชารำลึก

“อาสาฬหบูชารำลึก” วันพระรัตนตรัย ครบองค์บริบูรณ์ บริษัท ดิอินฟินิตี้แกรนด์ ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา ชวนทำบุญ ฟังธรรม เพื่อมงคลแห่งชีวิต ????